Ratos AB – Plant Topco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Planter og hageutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.10.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ratos AB (org.nr. 556008-3585) erverver 100% av aksjene i Plant Topco AS (org.nr. 990620202)