Ratos AB – RBM A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for kontormøbler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ratos AB (svensk org.nr. 556008-3585), oppkjøp av RBM A/S (dansk CVR-nr. 14-82-07-01).Meldt til Konkurransetilsynet