Raufoss Water and Gas AS – Kirsebom & Ims Salg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: koblinger til VA- og VVS-produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Raufoss Water and Gas AS (org.nr. 982 236 177), oppkjøp av Kirsebom & Ims Salg AS (org.nr. 885 175 902).Meldt til Konkurransetilsynet