Rautakesko Ltd. – Norgros AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: grossisthandel og detaljhandel av byggevareartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rautakesko Ltd. (finsk org.nr. 1643265-1), oppkjøp av Norgros AS (org.nr. 927 733 056).Meldt til Konkurransetilsynet