Rautaruukki Oyj – PPTH Steelmanagement Oy

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for metallkomponenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rautaruukki Oyj (NUF, org.nr. 987 651 377), kjøp av samtlige aksjer i det finske selskapet PPTH Steelmanagement Oy.Meldt til Konkurransetilsynet