Rautaruukki Oyj – Scanbridge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Stål og metal

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.02.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rautaruukki Oyj (finsk org.nr. FI 0113276-9), oppkjøp av Scanbridge AS (org.nr. 979388624)