Recover Nordic AS – TT-Teknikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rørfornying for vann- og avløpsrør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Recover Nordic AS (org.nr. 995 761 440) erverver 100 % av aksjene i TT-Teknikk AS (org.nr. 940 484 871)