Reddox Holding AS – Lakers Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pumpestasjoner, vann og avløp

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.09.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Reddox Holding AS (org.nr. 921336152) erverver 100% av aksjene i Lakers Holding AB (org.nr. 5590365689 Sverige)