Reitan Servicehandel Norge AS – Spaceworld AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for DVD-filmer, mobiltelefoni og elektroniske spill

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Reitan Servicehandel Norge AS (org.nr. 983 415 660), oppkjøp av Spaceworld AS (org.nr. 975 780 074).Meldt til Konkurransetilsynet