Reiten & Co Capital Partners VI AS – Senterbok AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bok- og papirhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Reiten & Co Capital Partners VI AS (org.nr. 988 863 874), oppkjøp av Senterbok AS (org.nr. 952 760 440).Meldt til Konkurransetilsynet