Rejlers AB (publ) – Railconsult AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulenttjenester innenfor banebaserte transportssytemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.09.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Rejlers AB (publ) (org.nr. 556349-8426, Sverige) kjøper 100% av aksjene i Railconsult AS (org.nr. 985377189)