Relacom AS – Cura Consulting AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgiving innenfor IKT og ledelse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Relacom AS (org. nr. 987210001)  erverver 100 % av aksjene i Cura Consulting AS (org. nr. 981995074)