Relacom AS – Telenor Telecom Solutions AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: drift av datanettverk og kringkastingssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Relacom AS (org.nr. 987 210 001), oppkjøp av Feltstyrken og deler av Plan & Utbygging i Telenor Telecom Solutions AS (org.nr. 976 967 631).Meldt til Konkurransetilsynet