Relacom Norway AS – Installatøren AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Installasjon av trådløse og kabelbaserte nettverk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Relacom Norway AS (org nr 979620039) overtar virksomheten i Installatøren AS (org nr 972409405)