Rema 1000 AS – Grans Forvaltning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: øl- og mineralvannmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rema 1000 AS (org.nr. 883 409 442), kjøp av 50 prosent av aksjene i Grans Forvaltning AS (org.nr. 987 380 438).Meldt til Konkurransetilsynet