Renta Norway AS – Triangulum AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av maskiner og utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Renta Norway AS (org.nr. 921 351 135) erverver 100 % av aksjene i Triangulum AS (org.nr. 918 281 703)