ResMed EAP Holdings Inc. – PolarMed Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: respirasjonsutstyr og utstyr for søvnrelaterte pusteproblemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ResMed EAP Holdings Inc. (org.nr. 38 21 450, Delaware, USA), oppkjøp av PolarMed Holding AS (org.nr. 966 820 896).Meldt til Konkurransetilsynet