Respironics Ltd – Normed AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for medisinsk utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Respironics Ltd, kjøp av aksjer i Normed AS (org.nr. 960 165 179) som gir 51 prosent eierskap.Meldt til Konkurransetilsynet