Resurs Bank AB – Finaref AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bank og forsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Resurs Bank AB (reg nr 516401-0208, Sverige) kjøper Finaref AB (reg nr 556634-3280, Sverige)