Reuters Svenska AB – EcoWin Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for nyhetsbyråer og finansinformasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Reuters Svenska AB (svensk org.nr. 556252-9239), kjøp av samtlige aksjer i EcoWin Holding AB (svensk org.nr. 556655-9828).Meldt til Konkurransetilsynet