Rhone Capital LLC – Arizona Chemical Company

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for kjemiske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rhone Capital LLC (org.nr. 82-0566081, USA), kjøp av 90 prosent av aksjene i Arizona Chemical Company (org.nr. 13-0445587, USA).Meldt til Konkurransetilsynet