Rhone Capital LLC – LWB Refractories Holding GmbH

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for ildfaste materialer (refractories) og alumina

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rhone Capital LLC (org.nr. 82-0566081, USA), oppkjøp av LWB Refractories Holding GmbH (tysk org.nr. HRB51222, Düsseldorf).Meldt til Konkurransetilsynet