Riis-Gruppen AS – Auto-Glass AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utskifting av bilglass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Riis-Gruppen AS (org.nr. 938 536 562), kjøp av samtlige aksjer i Auto-Glass AS (org.nr. 916 192 533).Meldt til Konkurransetilsynet