Ringerikskraft Entreprenør AS – Laje Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Infrastruktur innen energi, telekommunikasjon, veiteknikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.01.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ringerikskraft Entreprenør AS (org.nr. 920465536) erverver 66 % av aksjene i Laje Entreprenør AS (org.nr. 874451452)