Rio Mat AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rio Mat AS (org.nr. 986 257 942), oppkjøp av virksomhet, varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Svolvær.Meldt til Konkurransetilsynet