R&M Ship Interior AS – Fatland AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Interiør- og isolasjonsløsninger til skip og flytende installasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

R&M Ship Interior AS (org. nr. 989288733) erverver aktiva fra Fatland AS (org. nr. 974480549)