RNB Retail and Brands AB – JC AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for kleskonfeksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

RNB Retail and Brands AB (svensk org.nr. 556495-4682), oppkjøp av JC AB (svensk org.nr. 556468-8991).Meldt til Konkurransetilsynet