Roadworks AS – KF Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygg- og anleggssektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Roadworks AS (org.nr. 999178375) erverver 63 % av aksjene KF Entreprenør AS (988189022)