Roadworks AS – Otera Infra AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroentreprenørtjenester til samferdselssektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.05.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Roadworks AS (org.nr. 999178375) erverver 51% av aksjene og derved enekontroll i Otera Infra AS (org.nr. 995845067)