Roara AS – Still Lagerteknikk Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg, service og utleie av gaffeltrucker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Roara AS (org. nr. 971597283) kjøper samtlige aksjer i Still Lagerteknikk Norge AS (org. nr. 981227263)