Robert Bosch AS – IVT Naturvarme AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energiøkonomisering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Robert Bosch AS (org. nr. 910749854) overtar all virksomhet i Norge i selskapet IVT Naturvarme AS (org. nr. 981072332)