Rogaland Næringseiendom II AS – Vinkelhuset AS mfl.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rogaland Næringseiendom II AS (org.nr. 887 379 262), kjøp av samtlige aksjer i Vinkelhuset AS (org.nr. 976 139 194), Vinkelhuset II AS (org.nr. 977 037 034) og Vinkelhuset III AS (org.nr. 977 212 669).Meldt til Konkurransetilsynet