Rolls-Royce Marine AS – Odim ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kabler og vinsjer for bruk offshore

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rolls-Royce Marine AS (org. nr. 980371379) erverver 33 % av aksjene i Odim ASA (org. nr. 868251662)