Romerike Utvikling AS – Lillestrøm Delta AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.11.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Romerike Utvikling AS (org nr 997340531) erverver kontroll i Lillestrøm Delta AS (org nr 990090718)