Romnes AS – AS Hafnor

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av service- og slitedeler til bilverksteder

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Romnes AS (org.nr. 964 348 596), overtakelse av AS Hafnors (org.nr. 939 311 084) virksomhet knyttet til salg av service- og slitedeler.Meldt til Konkurransetilsynet