Rondane Holding AS – HÅG ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av stoler til arbeidsmiljøer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rondane Holding AS (org.nr. 989 041 193), kjøp av minst 90 prosent av aksjene i HÅG ASA (org.nr. 928 902 749).Meldt til Konkurransetilsynet