Rønning Handel AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rønning Handel AS (org.nr. 987 895 217), overtakelse av varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Kaspergården.Meldt til Konkurransetilsynet