Rose BidCo AS – Medicus Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Helsetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.05.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Rose BidCo AS – under navneendring fra NFH 230335 AS – (org.nr. 931 050 818) erverver 100 % av aksjene i Medicus Group AS (org.nr. 928 317 749)