Ross Offshore AS – Odfjell Well Management AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ross Offshore AS (org. nr. 979452314) erverver 100 % av aksjene i Odfjell Well Management AS (org. nr. 990672970)