Royal Canin Norge AS – Pet Food AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for dyrefôr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Royal Canin AS (org.nr. 987 661 631), kjøp av alle aktiva (innmat) i Pet Food AS (org.nr. 981 685 520).Meldt til Konkurransetilsynet