RPS Group – OEC gruppen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulenttjenester/prosjektledelse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

RPS Group (org. nr. 912021386) erverver enekontroll over OEC gruppen