RS Platou ASA – Glitnir Securities AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Meglingstjenester knyttet til verdipapirer og finansielle produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

RS Platou ASA (org. nr. 955514262) erverver kontroll i Glitnir Securities AS (org. nr. 942274238)