RuC Holding Gmbh – Synfiber Konfeksjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Arbeidsklær

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

RuC Holding Gmbh (org. nr. 303316 d, Østerrike) erverver alle aksjer i Synfiber Konfeksjon AS (org. nr. 957539637)