Rudolph Schmidt A/S – tCom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: leveranse av deler til mobiltelefoner og fotoutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rudolph Schmidt A/S (dansk CVR-nr. 56-82-70-13), oppkjøp av tCom AS (org.nr. 974 422 530).Meldt til Konkurransetilsynet