S. Galtung Sætvedt AS – Tørris Bonnevie AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kunst- og hobbyartikler samt engroshandel av kontorrekvisita

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

S. Galtung Sætvedt AS (SGS) (org.nr. 986 296 107), kjøp av samtlige aksjer i Tørris Bonnevie AS (org.nr. 810 724 412).Meldt til Konkurransetilsynet