Sabre Holdings Corporation – Travelocity GmbH (TVL)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: reiseformidling med alle mulige formidlingskanaler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Det amerikanske selskapet Sabre Holdings Corporation (org.nr. 2637861 (Delaware)), kjøp av 50 prosent av aksjene i følgende tre avdelinger av Travelocity GmbH (TVL) (org.nr. AG München HRB 141895 (Tyskland))