Safe Holdco AS – Safegroup AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Låssystem, sikkerhetsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.07.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Safe Holdco AS (org.nr. 824817502) erverver 100% av aksjene i Safegroup AS (org.nr. 918814876)