Safebalkony AS – Bjartmar Rinde AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Stål og glass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.08.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Safebalkony AS (org. nr. 993030945) erverver alle aksjene i Bjartmar Rinde AS (org. nr. 987013052)