Safeguard Group AS – Mellon Vest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Lås og beslag

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Safeguard Group AS (org. nr. 998825180) kjøper Mellon Vest AS (org. nr. 880401912)