SafeRoad AS – Brødr. Berntsen Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SafeRoad AS (org. nr. 958103069) erverver alle aksjene i Brødr. Berntsen Eiendom AS (org. nr. 989134558)